Опазване на водите

Сред водещите проблеми пред, които човечеството днес е поставено са опазването на околната среда, замърсяването на води, почви, въздух.

Липсата на всеки един ресурс може да окаже пагубни последици над човешкия вид, растителен и животински свят.

И днес по света съществуват страни, които имат силна нужда и липса на питейна вода. От тези факти изникват редица други проблеми, сред които заболявания, епидемии, смърт.

Сред най-засегнатите страни, страдащи от липса на вода са тези от „третия свят“. При тях липсват не само канализация, но и доставчика на годна за употреба вода. (още…)

Роля на питейна вода

Двадесет и първи век, света на модерни технологии, научни открития и глобализация, а в същото време въпроси засягащи съществуването на планетата ни остават така маловажни и потънали в мистерия.

Каква е ролята на питейната вода има ли риск за нея и за живота на Земята и как можем да възстановим нормалният воден баланс са част от темите, на които всеки интелигентен човек, трябва да открие отговор.

Не е малък борят на държавите по света, където водата е дефицит или напълно липсва, а това крие огромен риск за здравето и живота на хора и животни. Днес все още има по земното кълбо населени зони, където липсва канализация, а достъпът до питейна вода е само мираж.

Всеки един човек на Планетата ни, трябва отговорно да се замисли над последиците, които могат да настъпят само след няколко десетилетия при липса на питейна вода или при замърсена такава.

Днес в много от развитите и модерни страни се вземат строги мерки, с цел пестене на питейната вода и пречистване на отпадните води. (още…)